Det Handler om Mange Dokumenter...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
<iframe style=”border-width:0;” src=”https:/….animation.svg” width=”400″ height=”400″></iframe>

Newer video clip (screen recording, .mov). 2MB.